Effective Life

Lễ Báp Têm, 30 tháng 11, năm 2014

unnamedNhững suy nghĩ nhân ngày tôi được “ trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12)

“Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình mà vác thập tự giá mình mà theo ta”  (Ma-thi-ơ 16:24)…

Tiếp theo

Đời sống biến đổi khi gặp Chúa Jêsus Christ

Thưa quý anh, chị, em trong Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA, là Mái Ấm Cộng Đồng Việt Nam tại GTA.Hôm nay tôi được phép trong mấy phút để bày tỏ…

Tiếp theo

Đời sống biến đổi khi gặp Chúa Jêsus Christ

namquoctrungTôi tên là Nam Quốc Trung, 33 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và khá giả ở tại Hà nội. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được chiều chuộng và có được bất cứ điều gì mình muốn.  Rất nhiều người mơ ước có được tài sản và vị thế như gia đình tôi.   Nhưng buồn thay, những đồng tiền và quyền lực đó đã không mang lại hạnh  phúc…

Tiếp theo

God’s Word – The Changing Power

namquoctrungMy name is Trung Quoc Nam.  I was born into a powerful and wealthy family in Hanoi.  Ever since I was young, I was spoiled and could have anything I wanted. Many people would dream of having the wealth and power that my family had.  Sadly, all the money and power did not bring me happiness.  On the other hand, I  used those…

Read more

Ước gì… chúng tôi biết Chúa sớm hơn?

Bài Làm Chứng của Nguyễn Thị Hồng Vân
(Vợ Nam Quốc Trung) 

hongvannguyenNhìn tấm lịch trên tường, bây giờ đã bắt đầu vào tháng 11/2011 rồi.  Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 26/11/2011, đúng năm năm chồng tôi tiếp nhận Chúa. Có biết bao nhiêu đổi thay đã xảy ra kể từ ngày hôm ấy…

Tiếp theo

I WISH…WE HAD KNOWN GOD SOONER!

Hong-Van Nguyen

hongvannguyenLooking at the calendar on the wall, it’s already November 2011.  Only a few days until November 26, 2011, exactly 5 years my husband accepted Christ.  How many changes have happened since that day…

Read more

Vì Tôi Ở Trong Đấng Christ

Bài này dược dịch từ tài liệu Tư Do Trong Chúa Jêsus của Tiến Sĩ Neil Anderson, để giúp các bạn là môn đồ Chúa Jêsus, đứng vững trong đức tin. Xin các bạn cứ đọc đi đọc lại và thuộc lòng những câu Kinh Thánh quan…..

Tiếp theo

How to Have Freedom from Fear… Forever!

Throughout the Bible God repeats the instruction over and over and over: “Do not fear…. Do not be afraid…. Fear not.” God tells us not to fear… circumstances, people, things. But we are told… “Fear the Lord…..

Tiếp theo